Jump to content
Islamic Forum

FinnishMuslim

Member
 • Content count

  22
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About FinnishMuslim

 • Rank
  Jr. Member

Previous Fields

 • Marital Status
  Single
 • Religion
  Islam
 1. Escape Oppression And Move To Small European Countries!

  Wa Aleikum Salaam Indeed, when these countries would become Muslim-majority countries, there would be tight "Muslim-society" where Muslims would live together, and more easily learn Arabic as a group. And have better opportunity to live Muslim life like in Bosnias Muslim-areas. Opprression could be wrong word, but in these small new, democratically Muslim-majority countries Muslims would be able to build minaretes and Masjids, dress as they want and generally live life more free than in many places of Europe now. Any Muslim with problems having work or express their faith in neighboring countries, especially if they speak Arabic or original language of destination country, could have more likely work and better (Muslim-) life there, just by moving into neighbouring land.... And eventually these countries could even serve as places of refugee for Muslims of Europe, as anti-Islamic/-immigration movements keep growing stronger in time.
 2. (Dessa två "dolda profetia" är ansluten till Luke.5 :36-39, varför nya religion är nödvändig i stället för byte av gamla religioner.) 1 "timme" = ca. 200 år, från Abraham / Jacob 1800-1700 f.Kr. (och så judisk-religion 1600 f.Kr.->) till Islam 632 AC = 2400 år / 12 timmar = 200 år Matt.20: 1. "För himmelriket är som en markägare (Gud) som gick (skicka profeter) ut tidigt på morgonen (innan" första timmen "på 12 timmar av dagen i den judiska kalendern, så Abraham / Jacob 1800-1700 f.Kr. och judar som en religion efter dem i "första timmen" 1600-1400 f.Kr.) att anställa män (troende) för att arbeta (för Hans ära) i sin vingård (jord). 2. Han gick med på att betala dem en denar (paradis) för dagen ( världshistorien) och skickade dem till sin vingård. 3. "Om tredje timme (1300/1200-1100 BC Sabians / Zarathustrians, även i Bibeln finns två" Sabians "i motsatt riktning, en annan eventuellt i södra Irak) gick han ut och såg några andra stå på marknaden gör någonting (judendomen inte hade spritt sig mycket utanför den egna judiska nationen). 4.He berättade: "Du också (förutom judendomen) gå och arbeta i min vingård, och jag kommer att betala dig vad som är rätt." 5. Så de gick. "Han gick ut igen om den sjätte timmen (600 f.Kr. början av profeterar om Messias) och nionde timmen (omkring 1 AC Jesus föddes) och gjorde samma sak (som skapas kristna och kristendomen, märker enkel beskrivning som Jesus talar om religion framförallt kopplas till sig själv). 6. OM (inte exakt 400-600 AC) i elfte timmen (profeten Muhammed, frid vare med honom: 570-632 AC) gick han ut (skicka profet) och fann ytterligare andra (araber) stod runt omkring. Han frågade dem: 'Varför har du stått här hela dagen att göra ingenting (araber hade inte haft religioner genom profeter, bara polyteism-hedendom)? " 7. "" Därför att ingen har anställt oss (araber var så föraktad att även Bysans eller Persien inte ville erövra och omvandla dem), "svarade de." Han sade till dem: "Du också gå och arbeta i min vingård. ' 8. "När kvällen kom, sade vingårdens ägare till sin förman," Ring arbetarna och betala dem lön (vad de förtjänar), börjar med de sista anlitade (muslimer) och pågår till den första (judarna). " 9. "Arbetarna (muslimer) som var lejda vid elfte timmen (500-700 AC) kom och fick varsin denaren. 10. Så när de kom som anställdes först (judarna), förväntas de få mer. Men var och en av dem fick också en denar. 11. När de fick den, började de knota mot markägaren (Gud). 12. "Dessa män som anställdes sista (muslimerna) arbetade bara en timme, sade de," och du har gjort dem lika med oss som har burit bördan av arbete och dagens hetta (förföljelser, slaveri, yrken). " 13. "Men han svarade en av dem," Min vän, jag inte orättvis mot dig. Visste du inte accepterar att arbeta för en denar? 14. Ta din lön och gå. Jag vill ge den man som anställdes senast samma som jag gav dig. 15. Får jag inte har rätt att göra vad jag vill med mina egna pengar? Eller är du avundsjuk för att jag är generös (du vill behålla Gud för ditt land bara, som en "utvalda folket") ? " 16. "Så den sista (muslimerna) kommer att vara först, och den första (judarna) kommer att hålla." [Profeten Muhammed, frid vare med honom, sade att trots att han var siste av profeter, och muslimer är sista av troende, kommer de att först komma in i Paradiset, "sista kommer att vara först"] >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> 002.062 (Översättning av) YUSUFALI: De som tror (i Koranen), och de som följer den judiska (skrifterna), och de kristna och Sabians - Alla som tror på Allah och den Sista Dagen, och verka rättfärdighet, skall ha sin lön av sin Herre, på dem skall inte känna fruktan, inte heller skall de sörja. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- - 1 "år" = ca. 600 år, från Abraham / Jacob 1800/1700 (och så senare judar) till Islam 632 AC = 2400 år / 4 "år" = 600 år >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> Luke.13: 6. Sedan berättade han denna liknelse: "En mästare (Gud) hade ett fikonträd (symbol för israel i Bibeln), planterade i hans vingård (jord), och han gick för att leta efter frukt (resultat) på det, men gjorde inte hittat några 7.. Så han sade till mannen (Jesus) som tog hand om vingården (judendomen "enda sanna religionen" / minst korrumperade religionen i världen i tider av Jesus), "För tre (3 * 600 = 1800) år nu Jag har varit kommer att leta efter frukt på detta fikonträd och har inte hittat någon. Hugg bort det! Varför ska det använda upp jorden (varför inte göra bättre religion)? " 8. "Sir," mannen svarade, 'lämna den ensam för en (1 * 600) fler år (s), och jag ska gräva runt det och gödsla det (gör världen redo för Islam, även i Mellanöstern, " runt "israel som i [kristna] Saudiarabien / Egypten / Syrien). 9. Kanske bär det frukt nästa år (i 600 år), bra! Om inte, klipp ner det (judendomen och därmed också dess sekt / gren kristendomen, från sätt av Islam, efter att "år", 600 år, gick efter Jesus till döden av Muhammed, frid vare med honom, nästan excactly 600 år senare i 632AC). " " >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> Mina beräkningar I Matt.20 :1-16 Det finns ingen som hänvisar till om de anställda kom i vilken del av varje "timme" ("Om") 11 = 400-600 AC, Islam 570-632AC (till början av 12: e) 10. = 200-400 AC 9:e = 1 AC-200 AC (kristendom 32 AC ->) 8 = 200 BC-1 AD 7. = 400 BC-200 BC 6. = 600 BC-400 BC (Messias profeterade) 5 = 800 BC-600 BC 4. = 1000 BC-800 BC 3: e = 1200-1000 BC (Sabians / Zarathustrians) 2: a = 1400 f.Kr.-1200 f.Kr. 1. = 1600 f.Kr.-1400 f.Kr. (Early judar) "0-timme" = 1800 BC-1600 f. Kr. ("Tidigt på morgonen gick han", inte faktiskt inne första timmen var judiska religionen praktiskt taget föddes bara efter Jacob etc. år 1600 f.Kr.-1400 f.Kr.) Tja, förutom eventuell korruption i Bibeln, Jesus går inte att träna matte i skolan. Det var inte hans expertis och han var bara mänskligt, men id inte dimish hans roll som profet i alla fall. Detta är inte math-examen, men för folk att förstå en uppfattning. Och kanske han är bara en människa, som gör fel och har något begränsad kunskap, är också skälet till varför det är minst "fel-marginale" (- inuti 200 år) på platser parallellt anslutna till sig själv och kristendomen. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> Mina beräkningar i Lukas 13:6-9 Kanske israel som en officiellt uttalande (eventhough del av Rom och därmed inte stat) var "skära ner" 70 AC, men judiska religionen och dess sekt kristendomen inte "ut" som en (till höger) religioner innan Islam kom 600 år efter Jesus ( Jesus 32 AC - Mohammed 632 AC) från punkt av Islam. israel självt som en stat inte har någon betydelse för Gud utan dess religion, tror du kristna är överens om att från Bibeln? israel (som "träd") är inte föremål längre efter att skära ner (i 600 AC), men marken runt den. "Ground runt det" är symbol för andlig, geologiska, historiska och religiösa sammanhang mellan semitistic muslimska och judiska religionerna. Men innan det (före Islam, de senaste 600 åren som gavs extra tid) judisk-trädet har möjlighet att odla frukt "nästa år". Uppenbarligen inte gjorde som Gud skapade Islam. Allt som träd producerats under samma "år" (600 år) form av kristendom som dyrkade judiska profeten som en gud. Från judiska synen de är inte goda frukter. Kan säga att efter "var Träd judendomen skära ned" enligt Jesus, blev han bara en profet av muslimer, och så nu är han (med Bibeln) är en sorts "mullvad / spion" av Islam i områden där Islam inte var att spridas så mycket (som i Indien eller Kina till exempel). Alla dessa områden är under "dolda" kraft av Islam genom Jesus nu (det finns i hadith profetia Mohammed, vara med honom, att han såg kraften i Islam som sträcker sig från väst till öst i framtiden).
 3. (Ces deux «prophétie caché» sont connectés à Luke.5 :36-39, pourquoi la religion nouvelle est nécessaire au lieu de changer de vieilles religions.) 1 "heure" = env. 200 ans, depuis Abraham / Jacob 1800-1700 BC (et donc la religion judéo-1600 BC->) à l'Islam 632 AC = 2400 années / 12 heures = 200 années Matt.20: 1. «Car le royaume des cieux est semblable à un maître (Dieu) qui a (envoyer des prophètes) tôt dans la matinée (avant" première heure "de 12 heures de la journée dans le calendrier juif, si Abraham / Jacob 1800-1700 Colombie-Britannique et les Juifs en tant que une religion après eux dans "première heure" 1600-1400 BC) de recruter des hommes (les croyants) de travailler (pour sa gloire) dans sa vigne (la Terre). 2. Il a accepté de leur verser un denier (le paradis) pour la journée ( l'histoire du monde) et les envoya à sa vigne. 3. »À propos de la troisième heure (1300/1200-1100 Sabéens BC / Zarathustrians, même dans la Bible, il ya deux« Sabéens »dans des directions opposées, un autre peut-être dans le Sud-Irak), il sortit et vit d'autres sur le marché ne rien faire (le judaïsme ne s'était pas propagé bien en dehors de leur propre nation juive). 4.He leur ai dit: «Vous aussi (à part le judaïsme) aller travailler dans ma vigne, et je te paierai tout ce qui est droit." 5. Donc ils sont allés. »Il sortit de nouveau vers la sixième heure (600 BC début de prophéties sur le Messie) et la neuvième heure (environ 1 Jésus AC sont nés) et fait la même chose (créé chrétiens et le christianisme, la description simple avis que Jésus parle de la religion le plus branché à lui-même). 6. A PROPOS DE (pas exactement 400-600 AC) de la onzième heure (Prophète Mohammed, paix soit sur lui: 570-632 AC), il sortit (envoyer prophète) et a trouvé d'autres encore (les Arabes) autour de moi. Il leur a demandé: «Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée à ne rien faire (les Arabes n'avaient pas eu religions à travers les prophètes, que le polythéisme-paganisme)? 7. «Parce que personne ne nous a embauchés (les Arabes ont été si méprisé que même Byzance ou de Perse ne voulait pas de conquérir et de les convertir), répondirent-ils." Il leur dit: «Vous avez aussi aller travailler dans ma vigne. ' 8. "Le soir venu, le propriétaire de la vigne dit à son intendant: 'Appelle les ouvriers et les payer leurs salaires (ce qu'ils méritent), en commençant par les derniers embauchés (les musulmans) et de passer à la première (les Juifs). 9. «Les travailleurs (les musulmans) qui ont été embauchés de la onzième heure (500-700 AC) sont arrivés et ont reçu chacun un denier. 10. Ainsi, lorsque ceux-ci venaient qui ont été embauchés en premier (les Juifs), ils s'attendaient à recevoir davantage. Mais chacun de entre eux ont également reçu un denier. 11. Quand ils l'ont reçu, ils commencèrent à murmurer contre le propriétaire (de Dieu). 12. 'Ces hommes qui ont été embauchés dernière (les musulmans) ont travaillé une heure seulement, disaient-ils, et vous avez fait les traites comme nous, qui avons supporté la fatigue du travail et la chaleur de la journée (persécutions, l'esclavage, des professions). 13. "Mais il répondit à l'un d'eux: Mon ami, je ne suis pas injuste envers vous. N'avez-vous pas d'accord pour travailler pour un denier? 14. Prenez votre salaire et de partir. Je veux donner à l'homme qui a été embauché dernière, le même comme je vous ai donné. 15. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux avec mon argent? Ou êtes-vous jaloux parce que je suis généreux (vous voulez garder Dieu pour votre seule nation, comme un «peuple élu») ? 16. "Ainsi, la (les musulmans) derniers seront les premiers, et le premier (les Juifs) sera la dernière." [Le Prophète Mohammed, paix soit sur lui, dit que même s'il était la dernière des prophètes, et les musulmans sont les derniers des croyants, ils seront les premiers à entrer au paradis », derniers seront les premiers"] >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> 002.062 (Traduction) Yusufali: Ceux qui croient (dans le Coran), et ceux qui suivent les juifs (écritures), et les Chrétiens et les Sabéens, - tous ceux qui croient en Allah et au Jour dernier, et fait le bien, auront leur récompense auprès de leur Seigneur; sur eux doivent avoir aucune crainte, ils ne seront point affligés. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- - 1 "année" = env. 600 ans, de Abraham / Jacob 1800/1700 (et plus tard les Juifs) à l'Islam 632 AC = 2400 années / 4 "année" = 600 années >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> Luke.13: 6. Puis il dit cette parabole: «Un maître (Dieu) avait un figuier (symbole d'Israël dans la Bible), planté dans sa vigne (la Terre), et il est allé chercher des fruits (des résultats) à ce sujet, mais n'a trouvé aucune 7.. Alors il dit à l'homme (Jésus) qui a pris soin de la vigne (le judaïsme "que la vraie religion" / religion au moins corrompus dans le monde à l'époque de Jésus), «Pendant trois (3 * 600 = 1800) ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et n'ai pas trouvé. Coupe-le! Pourquoi devrait-il utiliser le sol (et pourquoi pas de faire mieux la religion)? 8. »« Monsieur, répondit l'homme, «le laisser seul pendant une (1 * 600) année de plus (s), et je vais creuser autour de lui et il fertiliser (rendre le monde prêt à l'Islam, également au Moyen-Orient», autour de "Israël comme dans [Christian] Saoudite / Egypte / Syrie). 9. Si elle porte ses fruits l'année prochaine (en 600 ans), très bien! Si non, alors le couper (le judaïsme, et donc aussi sa secte succursale / le christianisme, à partir de voie de l'Islam, après que "l'année", 600 ans, adoptée après Jésus à la mort de Mohammed, paix sur lui, presque très exactement 600 ans plus tard dans 632AC). " >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> Mes calculs DANS Matt.20 :1-16 Il n'ya pas de mentionner si les travailleurs venus dans quelle partie de chaque "heure" ("Environ") 11 = 400-600 AC, l'Islam 570-632AC (au début de 12ème) 10ème = 200-400 AC 9ème = 1 AC-200 AC (christianisme 32 AC ->) 8 = 200 BC 7e-1 AD = 400 BC-200 BC sixième = 600 BC-400 BC (Messie prophétisé) 5ème = 800 BC-600 BC 4e = 1000 BC-800 BC = 3ème 1200-1000 BC (Sabéens / Zarathustrians) 2e = 1400 BC-1200 BC premier = 1600 BC-1400 BC (Juifs précoce) "0-heure» = 1800 BC-1600 BC. ("Tôt le matin il est allé", pas vraiment à l'intérieur première heure, la religion juive est quasiment né seulement après Jacob etc en 1600 BC-1400 BC) Eh bien, outre les risques de corruption dans la Bible, Jésus n'est pas allé à la pratique des mathématiques dans les écoles. Ce n'était pas son expertise et il a été seulement l'homme, mais id ne dimish son rôle de prophète en tout cas. Ce n'est pas math-examen, mais que les gens comprennent une idée. Et peut-être qu'il est simplement un être humain, qui fait des erreurs et a peu de connaissances limitées, est également la raison pour laquelle il ya au moins "erreur marginale" (- à l'intérieur de 200 ans) dans les lieux de connectés en parallèle à lui-même et le christianisme. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> Mes calculs DANS 13:6-9 Luke Peut-être Israël en tant qu'État officielles (partie eventhough de Rome et donc pas l'Etat) a été "coupé" 70 AC, mais la religion juive et de son christianisme n'a pas secte "expire" en tant que religions (à droite) avant l'Islam est venu 600 ans après Jésus ( Jésus 32 AC - 632 AC Mohammed) du point de l'Islam. lui-même Israël comme un Etat n'ont aucune importance pour Dieu sans sa religion, pensez-vous d'accord que les chrétiens de la Bible? Israël (qui "arbre") n'est pas assujetti plus après sa coupe vers le bas (en 600 AC), mais au sol autour de lui. «Terre autour d'elle" est le symbole des fins spirituelles, géologiques, lien historique et religieux entre semitistic religions Islamique et juive. Mais il est saisi (avant l'Islam, ces 600 dernières années qui ont été données extra-temps) judéo-arbre a la possibilité de cultiver des fruits "l'année prochaine". Évidemment, il ne le fait pas que Dieu a créé l'Islam. Tout ce que l'arbre produit au cours de cette «année» (600 ans) a été sous forme de christianisme qui adoraient prophète juif comme un dieu. Du point de vue juif ce ne sont pas de bons fruits. On pourrait dire que, après «l'Arbre du judaïsme a été abattu", selon Jésus, il est devenu seulement un prophète des musulmans, et si maintenant il (avec la Bible) est une sorte de "mole / espion» de l'Islam dans les zones où l'Islam a été de ne pas se propager autant (comme en Inde ou en Chine par exemple). Toutes ces zones sont sous la rubrique «caché» le pouvoir de l'Islam à travers Jésus maintenant (il est dans la prophétie hadiths de Mahomet, se soient sur lui, qu'il a vu la puissance de l'Islam qui s'étend d'ouest en est dans le futur).
 4. (Diese beiden "versteckten Prophezeiung" werden Luke.5 :36-39, warum neue Religion ist statt einer Änderung der alten Religionen notwendig verbunden ist.) 1 "Stunde" = ca. 200 Jahre, von Abraham / Jacob 1800-1700 v. Chr. (und so jüdisch-Religion 1600 v. Chr.->) zum Islam 632 AC = 2400 Jahre / 12 Stunden = 200 Jahre Matt.20: 1. "Für das Reich der Himmel ist wie ein Gutsbesitzer (Gott), die (senden Propheten) aus in den frühen Morgenstunden (vor ging" ersten Stunde "von 12 Stunden des Tages in den jüdischen Kalender, so Abraham / Jacob 1800-1700 v. Chr. und Juden als eine Religion nach ihnen in der "ersten Stunde" 1600-1400 v. Chr.) zu mieten Männer (Gläubigen) zu arbeiten (zu seiner Ehre) in seinem Weinberg (Erde). 2. Er willigte ein, zahlen sie einen Denar (Paradies) für den Tag ( Weltgeschichte) und schickte sie in seinen Weinberg. 3. "Über die dritte Stunde (1300/1200-1100 v. Chr. Sabäer / Zarathustrier, auch in der Bibel gibt es zwei" Sabäer "in entgegengesetzte Richtungen, andere möglicherweise im Süd-Irak) ging er hinaus und sah andere auf dem Markt nichts zu tun (Judentum hatte nicht viel außerhalb ihres eigenen jüdischen Nation Spread). 4.He sagte zu ihnen: 'Du auch (neben Judentum) gehen und die Arbeit in meinem Weinberg, und ich werde Sie bezahlen, was recht ist. " 5. So gingen. "Er ging wieder um die sechste Stunde (600 v. Chr. Beginn der Prophezeiungen über Messias) und die neunte Stunde (ca. 1 AC Jesus geboren wurden) und habe das gleiche (erstellt Christen und Christentum, bemerken einfache Beschreibung, wie Jesus ist über Religion sprechen die meisten sich angeschlossen). 6. ÜBER (nicht genau 400-600 AC) die elfte Stunde (Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm: 570-632 AC) ging er aus (Senden Prophet) und fand noch andere (Araber) herumstehen. Er fragte sie: "Warum haben Sie hier gestanden ganzen Tag lang nichts zu tun (Araber hatte nicht Religionen durch Propheten, nur Polytheismus-Heidentum)? 7. "Weil niemand hat uns angeworben (Araber waren so verachtet, daß auch Byzanz oder Persien wollte nicht erobern und wandeln sie)," antworteten sie. "Er sagte zu ihnen: 'Du auch gehen und die Arbeit in meinem Weinberg." 8. "Als es Abend wurde, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter: 'Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn (was sie verdienen), beginnend mit dem letzten, gemietet (Muslime) und geht auf die erste (Juden)." 9. "Die Arbeiter (Muslime), die um die elfte Stunde (500-700 AC) eingestellt wurden, kam und jeder erhielt einen Denar. 10. Also, wenn diejenigen, die gekommen waren gemietet ersten (Juden), erwartet sie mehr erhalten. Aber jeder von sie erhielt auch einen Denar. 11. Wenn sie es erhielt, fingen sie an zu murren gegen die Gutsbesitzer (Gott). 12. "Diese Männer, die gemietet wurden zuletzt (Muslime) nur eine Stunde gearbeitet," sagten sie, "und Sie haben sie gleich zu uns, die die Last der Arbeit und die Hitze des Tages (Verfolgungen, Sklaverei, Berufe) getragen haben. " 13. "Aber er einer von ihnen antwortete:" Mein Freund, ich bin nicht unfair zu Ihnen. Haben Sie nicht damit einverstanden, für einen Denar arbeiten? 14. Nehmen Sie bezahlen und gehen. Ich will den Mann, der angeheuert wurde zuletzt geben die gleichen wie ich dir gegeben habe. 15. Nicht ich habe das Recht zu tun, was ich mit meinem eigenen Geld wollen? Oder sind Sie neidisch, weil ich bin großzügig (Sie wollen Gott für Ihre Nation nur zu halten, als "auserwähltes Volk") ? ' 16. "Also das letzte (Muslime) werden die Ersten sein, und die erste (Juden) werden die Letzten." [Propheten Mohammed, Friede sei auf ihm, sagte, dass obwohl er zuletzt der Propheten war, und Muslime sind zuletzt der Gläubigen, sie wird zuerst ins Paradies "Letzten werden die Ersten"] >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> 002.062 (Übersetzung von) YUSUFALI: Diejenigen, die (im Koran) glauben, und diejenigen, die jüdische (Schriften) zu folgen, und die Christen und die Sabäer - wer an Allah glaubt und an den Jüngsten Tag und gute Werke tun, haben ihren Lohn bei ihrem Herrn; auf ihnen keine Furcht soll sein, noch sollen sie trauern. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- - 1 "Jahr" = ca. 600 Jahren von Abraham / Jacob 1800/1700 (und damit später Juden) zum Islam 632 AC = 2400 Jahre / 4 "Jahr" = 600 Jahre >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> Luke.13: 6. Dann erzählte er dieses Gleichnis: "Ein Meister (Gott) hatte einen Feigenbaum (Symbol von israel in der Bibel), in seinem Weinberg (Erde) gepflanzt, und er ging für Obst Blick (Ergebnisse) auf sie, tat aber nicht finden keine . 7. Und er sagte zu dem Mann (Jesus), die Pflege des Weinbergs nahm (Judentum "einzig wahre Religion" / am wenigsten beschädigt Religion in der Welt in Zeiten von Jesus), "Für drei (3 * 600 = 1800) Jahren Ich habe zu kommen für Obst an diesem Feigenbaum und schauen noch keine gefunden. Cut it down! Warum sollte er weiter dem Boden (warum nicht besser Religion zu tun)? 8. "'Sir," antwortete der Mann, "lassen Sie es allein für eine (1 * 600) weiteres Jahr (e), und ich werde graben um ihn herum und düngen (make world bereit für den Islam, auch im Nahen Osten" um "israel wie in [Christian] Arabien / Ägypten / Syrien). 9. Wenn es Früchte trägt im nächsten Jahr (in 600 Jahren), fein! Wenn nicht, dann schneiden Sie es nach unten (Judentum und damit auch seine Sekte / Zweigniederlassung Christentum, aus Weg des Islam, nach diesem "Jahr", 600 Jahre vergangen, nachdem Jesus zum Tode von Mohammed, Friede sei mit ihm, fast 600 Jahre später Rückmeldesystem in 632AC). " " >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> Meine Berechnungen IN Matt.20 :1-16 Es gibt keine Erwähnung, wenn die Arbeiter kamen in welcher Bestandteil jeder "Stunde" ("About") = 11. 400-600 AC, 570-Islam 632AC (zu Anfang des 12.) 10. = 200-400 AC 9. = 1 AC-200 AC (Christentum 32 AC ->) 8. = 200 BC-1 AD 7. = 400 v. Chr.-200 v. Chr. 6. = 600 v. Chr.-400 v. Chr. (Messias prophezeit) 5. = 800 v. Chr.-600 4.Jahrh = 1000 v. Chr.-800 v. Chr. 3. = 1200-1000 v.Chr (Sabäer / Zarathustrier) 2. = 1400 v. Chr.-1200 v. Chr. 1. = 1600 v. Chr.-1400 v. Chr. (Frühe Juden) "0-Stunde" = 1800 v. Chr.-1600 v. Chr.. ("Früh am Morgen ging er" eigentlich nicht innerhalb der ersten Stunde wurde jüdischen Religion praktisch nur nach Jakob usw. im Jahre 1600 v. Chr.-1400 v. Chr. geboren) Nun, neben möglichen Korruption in der Bibel, Jesus nicht gehen Mathematik in der Schule üben. Es war nicht seine Expertise und er war auch nur ein Mensch, aber id nicht dimish seiner Rolle als Prophet im sowieso. Das ist nicht Mathe-Prüfung, sondern für die Menschen eine Vorstellung zu verstehen. Und vielleicht wird er nur ein Mensch, der Fehler macht und hat nur begrenzte Kenntnisse, ist deshalb auch, warum es zumindest "marginale Fehler-" (- innen 200 Jahre) an Orten parallel zu sich selbst und das Christentum. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> Meine Berechnungen In Lukas 13:6-9 Vielleicht israel als einem offiziellen Staatsbesuch (eventhough Teil von Rom und so nicht state) betrug 70 AC "umgehauen", sondern jüdische Religion und ihre Sekte Christentum nicht "auslaufen" als (rechts) Religionen vor dem Islam kam 600 Jahre nach Jesus ( Jesus 32 AC - Mohammed 632 AC) vom Punkt des Islam. israel selbst als Staat haben keine Bedeutung für Gott, ohne ihre Religion, ihr Christen einig, dass aus der Bibel? israel (die "Baum") ist nicht Gegenstand mehr nach ihrer Festlegung Schneiden (in 600 AC), aber Boden um ihn herum. "Ground herum" ist Symbol für die spirituelle, geologische, historische und religiöse Verbindung zwischen Semitistik Islamischen und jüdischen Religionen. Doch bevor es (vor dem Islam, die letzten 600 Jahre, die Extra-Zeit gegeben wurden) jüdisch-Baum hat Gelegenheit zu wachsen Früchte "im nächsten Jahr." Offensichtlich ist es nicht getan, wie Gott schuf den Islam. Alles, was Baum produziert in diesem "Jahr" (600 Jahre) wurde Form des Christentums, dass jüdische Prophet wie ein Gott verehrt. Aus jüdischer Sicht das sind nicht gute Früchte. Könnte man sagen, dass nach nach Jesus "Baum des Judentums nach unten geschnitten wurde", wurde er nur ein Prophet der Muslime, und so nun ist er (mit Bibel) ist eine Art "mol / Spion" des Islam in Bereichen, in denen der Islam nicht zu verbreitet so viel (wie in Indien oder China zum Beispiel). Alle diese Bereiche werden unter "versteckte" Macht des Islam durch Jesus jetzt (es ist in Hadithen Prophezeiung von Mohammed, sei mit ihm, dass er die Macht des Islam sich von Westen nach Osten in die Zukunft sah).
 5. (Estos dos "profecía oculta" están conectados a Luke.5: 36-39, ¿por qué la nueva religión es necesaria en lugar del cambio de las religiones antiguas.) Una "hora" = aprox. 200 años, desde Abraham / Jacob 1800-1700 antes de Cristo (y por tanto la religión judía-1600 aC->) al Islam 632 AC = 2400 años / 12 horas = 200 años Matt.20: 1. "Porque el reino de los cielos es semejante a un propietario (Dios) que fue (enviar profetas) a primera hora de la mañana (antes de" primera hora "de 12 horas del día en el calendario judío, por lo que Abraham / Jacob 1800-1700 antes de Cristo y los Judios como una religión de ellos en la "primera hora" 1600-1400 aC) para contratar a los hombres (creyentes) al trabajo (para su gloria) en su viña (la Tierra). 2. Accedió a pagarles un denario (paraíso) para el día ( la historia del mundo) y los envió a su viña. 3. "Acerca de la tercera hora (1300/1200-1100 sabeos AC / Zarathustrians, incluso en la Biblia hay dos" sabeos "en direcciones opuestas, posiblemente otra en el sur de Irak), salió y vio a otros que estaban en el mercado sin hacer nada (el judaísmo no había extendido mucho fuera de su propia nación judía). 4.He les dijo: "Usted también (además de judaísmo) ir a trabajar a mi viña y les pagaré lo que sea justo. ' 5. Y ellos fueron. "Salió otra vez cerca de la hora sexta (600 aC a partir de las profecías sobre el Mesías) y la novena hora (alrededor de un Jesús de CA de nacer) e hizo lo mismo (creado cristianos y el cristianismo, la descripción simple aviso que Jesús está hablando acerca de la religión más vinculado a sí mismo). 6. ACERCA DE (no exactamente 400 a 600 AC) de la hora undécima (profeta Mahoma, la paz sea con él: 570-632 AC) salió (enviar profeta) y encontró a otros (los árabes) de pie alrededor. Él les preguntó: "¿Por qué estáis aquí todo el día haciendo nada de largo (los árabes no habían tenido las religiones a través de profetas, sólo el politeísmo, el paganismo)? ' 7. "'Porque nadie nos ha contratado (los árabes eran tan despreciado que hasta Bizancio y Persia no quería conquistar y convertir los mismos)," dijeron ellos. "Les dijo,' Vayan también ustedes a trabajar en mi viña. ' 8. "Cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo:" Llama a los obreros y págales el jornal (lo que se merecen), a partir de los últimos en ser contratados (los musulmanes) y de pasar a la primera (Judios). 9. "Los trabajadores (los musulmanes) que habían ido cerca de la hora undécima (500-700 AC) vino y recibieron cada uno un denario. 10. Así que cuando llegaron los que fueron contratados en primer lugar (Judios), que espera recibir más. Pero cada uno de ellos también recibieron un denario. 11. Cuando lo recibieron, comenzaron a murmurar contra el propietario (Dios) 12.. "Estos hombres que fueron contratados por última vez (los musulmanes) trabajó sólo una hora", dijeron, y que se han igual que a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día (persecuciones, esclavitud, ocupaciones). 13. "Pero él respondió a uno de ellos:" Amigo, no estoy siendo injusto con usted. ¿No estás de acuerdo para trabajar en un denario? 14. Tómala y vete. Quiero dar el hombre que fue contratado por última vez el mismo como que te di. 15. No tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O tener tú envidia porque yo soy bueno (que desea mantener a Dios por su única nación, como un "pueblo elegido") ? ' 16. "Así que el (los musulmanes) últimos serán los primeros, y el primero (Judios) serán los últimos." [Profeta Mahoma, la paz sea con él, dijo que a pesar de que fue último de los profetas, y los musulmanes son los últimos de los creyentes, que será el primero en entrar en el paraíso ", últimos serán los primeros"] >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> 002.062 (Traducción) YUSUFALI: Los que creen (en el Corán), y aquellos que siguen los judíos (escrituras), y los cristianos y los sabeos, - las que creen en Alá y en el último Día y obran bien, tendrá su recompensa junto a su Señor, sobre ellos habrá que temer y no estarán tristes. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- - 1 "año" = aprox. 600 años, desde Abraham / Jacob 1800/1700 (y más tarde Judios) al Islam 632 AC = 2400 años / 4 "año" = 600 años >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> Luke.13: 6. Luego le dijo esta parábola: "Un maestro (Dios) tenía una higuera (símbolo de israel en la Biblia), plantada en su viña (la Tierra), y fue a buscar fruto (resultados) en él, pero no se encontró ninguna 7.. Así que le dijo al hombre (Jesús) que se hizo cargo de la viña (el judaísmo "única religión verdadera" / por lo menos la religión corrompida en el mundo en tiempos de Jesús), "Por tres (3 * 600 = 1800) años He estado viniendo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado ninguna. Córtala! ¿Por qué debería utilizar hasta el suelo (¿por qué no hacerlo mejor religión)? 8. "-Señor-respondió el hombre," dejarlo solo durante un (1 * 600) más al año (s), y voy a cavar alrededor de él y fertilizarlo (hacer que el mundo listo para el Islam, también en Oriente Medio ", en torno a "israel como en [cristiana] Saudita y Egipto y Siria). 9. Si da frutos el próximo año (en 600 años), bien lo contrario!, luego cortar hacia abajo (el judaísmo y así también su secta / rama de la cristiandad, desde camino del Islam, después de que "el año", 600 años, falleció después de que Jesús a la muerte de Mahoma, paz sea con él, casi realidad sea exactamente 600 años más tarde en 632AC). " >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> MIS CÁLCULOS EN Matt.20 :1-16 No se menciona si los trabajadores se produjo en qué parte de cada "hora" ("Sobre") 11 = 400 a 600 AC, el Islam de 570 632AC (al inicio de la 12) 10 = 200 a 400 AC noveno = 1 AC-200 AC (Cristianismo 32 AC ->) 8 = 200 aC 7 al 1 dC = 400 aC-200 aC sexto = 600 aC-400 aC (el Mesías profetizado) 5 = BC 800-600 BC cuarta = 1000 a. C.-800 a. C. 3 º = 1200-1000 aC (sabeos / Zarathustrians) 2 º = 1400 aC-1200 aC primero = 1600 aC-1400 aC (Judios temprano) "0 horas" = 1800 aC-1600 aC. ("Temprano en la mañana se fue", en realidad no INTERIOR primera hora, la religión judía, nació prácticamente sólo después de que Jacob, etc en el año 1600 aC-1400 aC) Bueno, además de la posible corrupción en la Biblia, Jesús no fue a la práctica de matemáticas en las escuelas. No fue su experiencia y sólo tenía HUMANOS, pero no Identificación dimish su papel de profeta de todos modos. Esto no es matemática-examen, pero que la gente entienda alguna idea. Y tal vez ser sólo un ser humano, que comete errores y tiene un poco limitados conocimientos, es también la razón de por qué hay por lo menos "errores marginale" (- dentro de 200 años) en los lugares de conectados en paralelo a sí mismo y el cristianismo. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> CÁLCULOS EN MI Lucas 13:6-9 Tal vez a israel como un Oficial del Estado (parte eventhough de Roma y por lo tanto no estatales) era "reducir" el 70 AC, pero la religión judía y su secta cristianismo no "caducan" como las religiones (derecha) antes de que el Islam llegó 600 años después de Jesús ( Jesús 32 AC - 632 AC Mohammed) desde el punto del Islam. el propio israel como un estado no tienen importancia para Dios, sin su religión, ¿usted de acuerdo en que los cristianos de la Biblia? israel (que "árbol") no está sujeta más después de su corte hacia abajo (en el año 600 AC), pero suelo a su alrededor. "Tierra a su alrededor" es el símbolo de carácter espiritual, geológicos, conexión histórica y religiosa entre semitistic religiones islámica y judía. Pero antes de que (antes del Islam, los últimos 600 años que se les dio la prórroga) judeo-árbol tiene la oportunidad de cultivar frutas "el próximo año". Obviamente no lo hizo como Dios creó el Islam. Todos los árboles que producen durante el "año" (600 años) se forma de cristianismo que adoraba profeta judío como un dios. Desde el punto de vista judío los que no son buenos frutos. Podría decirse que después de "árbol del judaísmo fue cortado", según Jesús, que se convirtió en un profeta de los musulmanes, y por lo que ahora (con la Biblia) es una especie de "topo / espía" del Islam en las zonas donde el Islam no fue se extendió tanto (como en India o China, por ejemplo). Todas las áreas están bajo "oculto" el poder del Islam a través de Jesús ahora (no hay en la profecía de hadices de Mahoma, que sea con él, que vio el poder del Islam se extiende de oeste a este en el futuro).
 6. (æÊÑÊÈØ Ã¥ÃÃ¥ ÇËäíä "äÈæÃÉ ÇáÎÃíÉ" áLuke.5 :36 - 39 ¡ áãÇÃÇ ÇáÃíä ÇáÌÃíà ÖÑæÑí ÈÃáÇ ãä ÊÛííÑ ÇáÃíÇäÇÊ ÇáÞÃíãÉ.) 1 "ÓÇÚÉ" = ÊÞÑíÈÇ. 200 ãÇÆÉ  ¡ ãä ÅÈÑÇåíã / 1800-1700 ÞÈá ÇáãíáÇà íÚÞæÈ (æÃÊì Èíä Çáíåæà æÃíä 1600 Þ.>) Åáì ÇáÅÓáÇã 632 = 2400  ãíáÇä 12 ÓÇÚÉ /  = 200 Matt.20 : 1. "ááÃÕæá Úáì ãáßæÊ ÇáÓãæÇÊ íÔÈå ãÇáß ÇáÃÑÖ (Çááå) ÇáÃí ÃåÈ (ÇÑÓá ÇáÇäÈíÇÃ) Ãí æÞÊ ãÈßÑ Ãí ÇáÕÈÇà (ÞÈá" ÇáÓÇÚÉ ÇáÃæáì "ãä 12 ÓÇÚÉ ãä íæã Ãí ÇáÊÞæíã ÇáíåæÃí ¡ áÃáß / ÅÈÑÇåíã 1800-1700 ÞÈá ÇáãíáÇà íÚÞæÈ æÇáíåæà Ãíä ÈÚÃåã Ãí "ÇáÓÇÚÉ ÇáÃæáì" 1600-1400 ÞÈá ÇáãíáÇÃ) áÊæÙíà ÇáÑÌÇá (ÇáãÄãäíä) Ãí ÇáÚãá (áãÌÃÃ¥) Ãí ßÑãå (ÇáÃÑÖ) (2) æÇÃÞ Úáì ÃÃÚ áåã ÃíäÇÑÇ (ÇáÌäÉ) ááíæã ( ÃÑÓáÊ ÊÇÑíÎ ÇáÚÇáã) æãäåÇ Çáì ßÑãå. 3. "äÃæ ÇáÓÇÚÉ ÇáËÇáËÉ (1300/1200-1100 ÞÈá ÇáãíáÇà ÇáÕÇÈÆÉ / Zarathustrians ¡ ÃÊì Ãí ÇáßÊÇÈ ÇáãÞÃÓ åäÇß ÇËäíä" ÇáÕÇÈÆÉ "Ãí ÇÊÌÇåíä ãÊÚÇßÓíä ¡ æÂÎÑ ÑÈãÇ Ãí ÌäæÈ ÇáÚÑÇÞ) ÎÑÌ æÑÃì ÂÎÑíä ÞíÇãÇ Ãí ÇáÓæÞ áÇ ÊÃÚá ÔíÆÇ (ÇáíåæÃíÉ áã íäÊÔÑ ßËíÑÇ ÎÇÑÌ ̋挋 ÇáíåæÃíÉ ÇáÎÇÕÉ). 4.He ÞÇá áåã ¡ 'ÃäÊ ÃíÖÇ (Åáì ÌÇäÈ ÇáíåæÃíÉ) ÇáÃåÇÈ æÇáÚãá Ãí ßÑãí ¡ æÓæà ÃÃÃÚ áß ßá ãÇ åæ ÃÞ.' 5. áÃÇ ÃåÈæÇ. "ÎÑÌ ãÑÉ ÃÎÑì äÃæ ÇáÓÇÚÉ ÇáÓÇÃÓÉ (600 ÞÈá ÇáãíáÇà ÈÃÇíÉ íÊäÈà Úä ÇáãÓíÃ) æÇáÓÇÚÉ ÇáÊÇÓÚÉ (ææáà íÓæÚ ÇáÇíØÇáí ÃæÇáí 1) ¡ æÃ򇾂 ÇáÔíà äÃÓå (Êã ÅäÔÇÄå ÇáãÓíÃííä æÇáãÓíÃíÉ ¡ ßãÇ æÕà ÅÔÚÇÑ ÈÓíØ íÓæÚ åæ íÊÃÃË Úä ÇáÃíä ãÚÙã ãÊÕáÉ äÃÓå). 6. æÌÃÊ ÎÑÌ (ÇÑÓá ÇáäÈí) æÇáÈÚÖ ÇáÂÎÑ (ÇáÚÑÈ) ÇáÃÇÆãÉ Ãæá : äÃæ (áíÓ ÈÇáÖÈØ 400-600 ã) Ãí ÇáÓÇÚÉ ÇáÃÇÃíÉ ÚÔÑÉ (570-632 ãíáÇä ÇáäÈí ãÃãà Õáí Çááå Úáíå æÓáã). æØáÈ ãäåã ¡ áãÇÃÇ åá Êã ÃÞà åäÇ ØæÇá Çáíæã ÚÃã ÇáÞíÇã ÈÃí Ôíà (ÇáÚÑÈ áã íßä áÃíå ÇáÃÃíÇä ãä ÎáÇá ÇáÃäÈíÇà ¡ ÅáÇ ÇáÔÑß ¡ ÇáæËäíÉ)¿ 7. "' áÃäå áÇ íæÌà ÃÃà Þà ÇÓÊÃÌÑÊ áäÇ (ÇáÚÑÈ ßÇäæÇ íÃÊÞÑæä ÈÃíË ÈíÒäØÉ Ãæ ÃÊì ÈáÇà ÃÇÑÓ áÇ ÊÑíà ÞåÑ æÊÃæíáåÇ) ¡ 'ÃÌÇÈæÇ" ¡ æÞÇá áåã : ÇÃåÈæÇ æÚãá ÃíÖÇ Ãí ßÑãí. ' 8. "æÞÇá ÕÇÃÈ ÇáßÑã æÚäÃãÇ ÌÇà ÇáãÓÇà ¡ áÃæÑãÇä áå ¡' ÃÚæÉ ÇáÚãÇá æÊÃÃÚ áåã ÃÌæÑåã (ãÇ íÓÊÃÞæä) ¡ ÈÃÃÇ ãä Êáß ÇáãÇÖí ÇÓÊÃÌÑÊ (ÇáãÓáãíä) æÇáÇäÊÞÇá Åáì (ÇáíåæÃ) ÃæáÇ. ' 9. "ÇáÚãÇá (ÇáãÓáãíä) ÇáÃíä Êã ÊÚííäåã äÃæ ÇáÓÇÚÉ ÇáÃÇÃíÉ ÚÔÑÉ (500-700 ã) ÌÇà æÃÕá ßá ÃíäÇÑÇ. 10. áÃáß ÚäÃãÇ ÌÇà åÄáÇà ÇáÃíä Êã ÊÚííäåã ÇáÃæá (ÇáíåæÃ) ¡ íÊæÞÚ Ãä ÊáÞí ÇáãÒíà ¡ æáßä ßá æÇÃà ßãÇ ÊáÞì ãäåã ÃíäÇÑÇ. 11. ÚäÃãÇ ÊáÞæÇ Ãáß ¡ ÈÃà ÇáÊÃãÑ Öà ãÇáß ÇáÃÑÖ (Çááå). 12. 'åÄáÇà ÇáÑÌÇá ÇáÃíä Êã ÊÚííäåã ÇáãÇÖí (ÇáãÓáãíä) Úãá ÓÇÚÉ æÇÃÃÉ ÃÞØ ¡ æÞÇáæÇ ¡ æáÞà ÞãÊ 錂 áåã Úáì ÞÃã ÇáãÓÇæÇÉ áäÇ ÇáÃíä ÊÃãáæÇ ÚÈà ÇáÚãá æÇáÃÑÇÑÉ Çáíæã (ÇáÇÖØåÇà æÇáÇÓÊÚÈÇà ¡ æÇáãåä). ' 13. "áßäå ÃÌÇÈ æÇÃà ãäåã ¡' ÕÃíÞ ¡ æÃäÇ áÇ íÙáã áß. Ãáã äÊÃÞ Úáì ÇáÚãá ãä ÃÌá ÃíäÇÑÇ¿ 14. Îà ÑÇÊÈß æÊÃåÈ. ÃÑíà Ãä ÃÚØí ÇáÑÌá ÇáÃí Êã ÇáÊÚÇÞà ãÚå ÂÎÑ äÃÓ ßãÇ ÃÚØíÊß. 15. áÇ íÃÞ áí Ãä ÃÃÚá ãÇ ÊÑíà ãÚ ÇáãÇá ÇáÎÇÕ Èí¿ Ãã Ãäß ÃÓæà áÃäí ßÑíã (ßäÊ ÊÑíà Ãä ÊÈÞí Çááå Úáì ÃãÊß ÃÞØ ¡ ÈÃäå "ÔÚÈ Çááå ÇáãÎÊÇÑ") ¿ 16. "æåßÃÇ ÃÅä (ÇáãÓáãíä) ÇáãÇÖí ÃæáÇ ¡ æÃæá (ÇáíåæÃ) ÓÊßæä åí ÇáÃÎíÑÉ." [æÞÇá ÇáäÈí ãÃãà Õáí Çááå Úáíå æÓáã ¡ Ãäå Úáì ÇáÑÛã ãä Ãäå င ÂÎÑ ÇáÃäÈíÇà ¡ æÇáãÓáãæä åã ÂÎÑ ãä ÇáãÄãäíä ¡ æÃäåÇ ÓÊßæä Ãæá ãä íÃÎá ÇáÌäÉ ¡ "ÂÎÑ Óíßæä Ãæá"] >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> 002.062 (ÇáÊÑÌãÉ) ÔÇà Çááå Âãäíä ÇáÃíä ÂãäæÇ (Ãí ÇáÞÑÂä) ¡ æÇáÃíä íÊÈÚæä ÇáíåæÃíÉ (ÇáßÊÇÈ ÇáãÞÃÓ) ¡ æÇáãÓíÃííä æÇáÕÇÈÆÉ ¡ æ-- Ãí ÇáÃíä íÄãäæä ÈÇááå æÇáíæã ÇáÂÎÑ æÚãá ÕÇáÃÇ ¡ íßæä ÃÌÑåã Úäà ÑÈåã Úáíåã æáÇ Îæà ¡ æáÇ åã íÃÒäæä. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -- 1 "ÇáÓäÉ" = ÊÞÑíÈÇ. 600  ¡ ãä ãíáÇäæ ÅÈÑÇåíã íÚÞæÈ / (æÃáß Ãí æÞÊ áÇÃÞ ÇáíåæÃ) Åáì ÇáÅÓáÇã 632 = 2400  1800 / 1700 / 4 "ÇáÓäÉ" = 600  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> Luke.13 : 6. Ëã ÞÇá Ã¥ÃÇ ÇáãËá : "Åä ÑÆíÓí (Çááå) င áÔÌÑÉ ÇáÊíä (ÑãÒÇ áÅÓÑÇÆíá Ãí ÇáßÊÇÈ ÇáãÞÃÓ) ¡ ÇáÊí ÒÑÚÊ Ãí ßÑãå (ÇáÃÑÖ) ¡ æÃåÈ ááÈÃË Úä ÇáÃÇßåÉ (ÇáäÊÇÆÌ) Úáì Ãáß ¡ áßäåÇ áã ÊÌà Ãí . 7. ÃÞÇá ááÑÌá (íÓæÚ) ÇáÃí Êæáì ÑÚÇíÉ ÇáßÑã (ÇáíåæÃíÉ "ÇáÃíä ÇáÃÞíÞí ÇáæÃíÃ" ÇáÃÞá / ÊÇáà ÇáÃíä Ãí ÇáÚÇáã Ãí ÃæÞÇÊ íÓæÚ) ¡ áãÃÉ ËáÇËÉ (* 3 600 = 1800) ÓäæÇÊ æÃÊì ÇáÂä áÞà Êã ÇáÞÇÃãÉ ááÈÃË Úä Ã¥ÃÃ¥ ÇáÃÇßåÉ Úáì ÔÌÑÉ ÇáÊíä æáã íÊã ÇáÚËæÑ Úáì Ãí. ÞÕ Úáíå! áãÇÃÇ íÌÈ Ãä ÊÓÊÎÃã Ãí ÇáÊÑÈÉ (áãÇÃÇ áÇ ÊÃÚá ÃÃÖá ÇáÃíä)¿ 8. "' ÓíÃí ¡ 'ÃÌÇÈ ÇáÑÌá ¡' ÊÊÑß æÃÃåÇ áãÃÉ (1 * 600)  ÃÎÑì (Þ) ¡ æÃäÇ ÃÃÑ ÃæáåÇ æÊÎÕíÈåÇ Úáíå (ÌÚá ÇáÚÇáã ãÓÊÚà ááÅÓáÇã ¡ æÃíÖÇ Ãí ÇáÔÑÞ ÇáÃæÓØ " Ãæá "ÅÓÑÇÆíá ßãÇ åæ ÇáÃÇá Ãí ÇáÓÚæÃíÉ [ÇáãÓíÃíÉ] / ãÕÑ / ÓæÑíÇ). 9. Ã…ÃÇ င íÃãá ÇáÃÇßåÉ Ãí ÇáÚÇã ÇáãÞÈá (Ãí 600 ÓäæÇÊ) ¡ æÃÃÚ ÛÑÇãÉ! Ã…ÃÇ áã íßä ßÃáß ¡ Ëã ÞÕ Úáíå (ÇáíåæÃíÉ æåßÃÇ ÃíÖÇ ØÇÆÃ挂 / ÃÑÚ ÇáãÓíÃíÉ ¡ ãä ØÑíÞ ÇáÅÓáÇã ¡ ÈÚà Ãä "ÇáÓäÉ" ¡  600 ÇáÃí ÕÃÑ ÈÚà æÃÇÉ íÓæÚ áãÃãà ¡ Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã ¡ excactly ÊÞÑíÈÇ 600  Ãí æÞÊ áÇÃÞ 632AC). ' " >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> Èí ÇáÃÓÇÈÇÊ Ãí Matt.20 :1 - 16 æåäÇß ãä íÃßÑ Ãí Ã…ÃÇ င ÇáÚãÇá ãÇ ÌÇà Ãí ÌÒà ãä ßá "ÓÇÚÉ" ("Ãæá") 11th = 400-600 ÇáãÊÑÃà ¡ æÇáÅÓáÇã 570 - 632AC (áÈÃÇíÉ 12th) 10 = 9 = 200-400 ãíáÇä ÇáÇíØÇáí 1 - 200 ãíáÇä (ÇáÇíØÇáí ÇáãÓíÃíÉ 32 -->) 8 = 200 Þ ã 7 - 1 = 400 Þ Þ 6 - 200 = 600 ÞÈá ÇáãíáÇà - 400 ÞÈá ÇáãíáÇà (ÇáãÓíà ÊäÈÃ) 5 = 800 ÞÈá ÇáãíáÇà - 600 Þ 4 = 1000 ÞÈá ÇáãíáÇà - 800 ÞÈá ÇáãíáÇà 3th = 1200-1000 ÞÈá ÇáãíáÇà (ÇáÕÇÈÆÉ / Zarathustrians) 2 = 1400 Þ 1 - 1200 Þ. = 1600 ÞÈá ÇáãíáÇà - 1400 ÞÈá ÇáãíáÇà (Ãí æÞÊ ãÈßÑ ÇáíåæÃ) "0 - ÓÇÚÉ" = 1800 ÞÈá ÇáãíáÇà - 1600 Þ. ("Ãí ÇáÕÈÇà ÇáÈÇßÑ ÃåÈ" ¡ æáíÓ ÃÇÎá ÇáæÇÞÚ ÓÇÚÉ ÇáÃæáì ¡ æáÃÊ ÚãáíÇ ÇáÃíÇäÉ ÇáíåæÃíÉ ÅáÇ ÈÚà íÚÞæÈ ÇáãæÌæÃíä Ãí 1600 ÞÈá ÇáãíáÇà - 1400 ÞÈá ÇáãíáÇÃ) Ã ¡ ÇÖÇÃÉ Çáì ÇáÃÓÇà ÇáãÃÊãáÉ Ãí ÇáßÊÇÈ ÇáãÞÃÓ ¡ íÓæÚ áã íÃåÈ áããÇÑÓÉ ÇáÑíÇÖíÇÊ Ãí ÇáãÃÇÑÓ. æáã íßä ãä ÎÈÑÊå æßÇä ÇáÅäÓÇä ÃÞØ ¡ æáßä ÇáÑÞã áÇ dimish ÃæÑå ßäÈí Ãí Ãí ÃÇá. Ã¥ÃÇ áíÓ ÇãÊÃÇä ÇáÑíÇÖíÇÊ ¡ æáßä Úáì ÇáäÇÓ Ãä íÃåãæÇ ÈÚÖ ÇáÃᥐ. æÑÈãÇ င ãÌÑà ßæäåÇ ãä ÃÞæÞ ÇáÅäÓÇä ¡ ÇáÃí íÌÚá ãä ÇáÃÎØÇà æãÚÑÃÉ ãÃÃæÃÉ äæÚÇ ãÇ ¡ åæ ÇáÓÈÈ ÃíÖÇ áãÇÃÇ áÇ íæÌà ÇáÃÞá "ÎØà åÇãÔíÉ" (-- 200 ÃÇÎá 򂋂) Ãí ÃãÇßä ãæÇÒíÉ ãÑÊÈØÉ äÃÓå æÇáãÓíÃíÉ. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> Èí ÇáÃÓÇÈÇÊ Ãí áæÞÇ 13:6-9 ÑÈãÇ ßÇäÊ ÅÓÑÇÆíá ¡ ÈæÕÃåÇ ÃæáÉ ÇáÑÓãíÉ (Ã…ÃäËææ ÌÒà ãä ÑæãÇ æÃÊì áÇ ÃæáÉ) "ÃŽÃÖ" Óí 70 ¡ æáßä ÇáÃíÇäÉ ÇáíåæÃíÉ æÇáãÓíÃíÉ Ãí ÇáÃÑÚ "áÇ ÊäÊåí" ÈÇÚÊÈÇÑå ÇáÃÃíÇä (Çáíãíä) ÞÈá ÇáÅÓáÇã ÌÇà ÈÚà 600  íÓæÚ ( Jesus 32 Óí -- ãÃãà 632 ã) ãä æÌåÉ ÇáÅÓáÇã. ÅÓÑÇÆíá äÃ ßÃæáÉ áíÓ áåÇ ÃåãíÉ Ãí ÓÈíá Çááå Ãæä ÃíäåÇ ¡ åá 澂ÃÞ Úáì Ãä ÇáãÓíÃííä ãä ÇáßÊÇÈ ÇáãÞÃÓ¿ ÅÓÑÇÆíá (æåÃÇ "ÔÌÑÉ") áÇ íÎÖÚ áåÇ ÈÚà ÇáÂä ÈÚà ÎÃÖ (Ãí 600 ã) ¡ æáßä ÃÑÖ ÇáæÇÞÚ ãä Ãæáå. "ÇáÃÑÖ ãä Ãæáå" åæ ÑãÒ ááÇáÑæÃíÉ æÇáÌíæáæÌíÉ æÇáÊÇÑíÎíÉ æÇáÃíäíÉ ÇÊÕÇá Èíä semitistic ÇáÃÃíÇä ÇáÅÓáÇãíÉ æÇáíåæÃíÉ. æáßä ÞÈá Ãáß (ÞÈá ÇáÅÓáÇã ¡ Êáß ÇáãÇÖí 600  ÇáÊí ÇÚØíÊ Ãí ÇáæÞÊ ÇáÇÖÇÃí) ÇáíåæÃí ÔÌÑÉ æÃÑÕÉ ááäãæ ËãÇÑ "ÇáÚÇã ÇáãÞÈá". ãä ÇáæÇÖà ÃäåÇ áã ÊÃÚá Ãáß Úáì ÎáÞ Çááå ÇáÅÓáÇã. ÃäÊÌÊ ßá Êáß ÇáÔÌÑÉ ÎáÇá Êáß "ÇáÓäÉ" (600 ) æßÇä Ôßá ãä ÃÔßÇá ÇáãÓíÃíÉ Ãä ÇáäÈí íÚÈà ÇáíåæÃíÉ ÈæÕÃåÇ Çááå. ãä ØÑíÞÉ ÇáÚÑÖ Ã¥ÃÃ¥ áíÓÊ íåæÃíÉ ËãÇÑ ÌíÃÉ. ÃÕÈà íãßä Çä íßæä ÈÚà "င ÞØÚ ÔÌÑÉ ãä ÃÓÃá ÇáíåæÃíÉ" æÃÞÇ áíÓæÚ ¡ ÅáÇ äÈí ÇáãÓáãíä ¡ æÃÊì ÇáÂä Ãäå (ãÚ ÇáßÊÇÈ ÇáãÞÃÓ) åæ äæÚ ãä "ÌÇÓæÓ / ãæá" ááÅÓáÇã Ãí ÇáãäÇØÞ ÇáÊí áã íßä ÇáÅÓáÇã Ãä ÊäÊÔÑ ßËíÑÇ (ßãÇ Ãí Çáåäà Ãæ ÇáÕíä Úáì ÓÈíá ÇáãËÇá). ßá Êáß ÇáãäÇØÞ ÊÃÊ ÓáØÉ "ÇáÎÃíÉ" ááÅÓáÇã ãä ÎáÇá íÓæÚ ÇáÂä (åäÇß Ãí ÇáÃÃÇÃíË äÈæÃÉ ãÃãà ¡ Ãä Úáíå æÓáã ¡ Ãäå ÑÃì ÞæÉ ÇáÅÓáÇã ÊãÊà ãä ÇáÛÑÈ Åáì ÇáÔÑÞ Ãí ÇáãÓÊÞÈá).
 7. (Deze twee "verborgen profetie" zijn verbonden met Luke.5 :36-39, waarom nieuwe godsdienst nodig is in plaats van verandering van de oude religies.) 1 "uur" = ca. 200 jaar, van Abraham / Jacob 1800-1700 BC (en dus joods-religie 1600 v.Chr->) zich tot de Islam 632 AC = 2400 jaar / 12 uur = 200 jaar Matt.20: 1. "Want het koninkrijk der hemelen is als een grondeigenaar (God) die ging (stuur profeten) vroeg in de ochtend (vóór" eerste uur "van 12 uur van de dag in de joodse kalender, dus Abraham / Jacob 1800-1700 BC en joden als een religie na hen in de "eerste uur" 1600-1400 voor Christus) in te huren mannen (gelovigen) naar (voor Zijn glorie) het werk in zijn wijngaard (aarde). 2. Hij was het eens aan hen te betalen een penning (het paradijs) voor de dag ( wereldgeschiedenis) en stuurde hen naar zijn wijngaard. 3. "Over het derde uur (1300/1200-1100 BC Sabiërs / Zarathustrians, zelfs in de Bijbel is er twee" Sabiërs "in tegengestelde richting, een ander eventueel in Zuid-Irak) ging hij naar buiten en zag anderen staan op de markt niets doen (het jodendom had niet veel verspreid buiten hun eigen joodse natie). 4.He vertelde hen: 'U kunt ook (naast het jodendom) gaan werken in mijn wijngaard, en ik zal je betalen wat recht is. " 5. Dus gingen ze. "Hij ging weer ongeveer het zesde uur (600 v. Chr begin van profetieën over de Messias) en het negende uur (ongeveer 1 AC Jezus werd geboren) en deed hetzelfde (gemaakt christenen en het christendom, mededeling eenvoudige beschrijving zoals Jezus spreekt over religie de meeste aangesloten op zichzelf). 6. Over (niet precies 400-600 AC) het elfde uur (profeet Mohammed, vrede zij met hem: 570-632 AC) ging hij naar buiten (stuur profeet) en vond nog andere (Arabieren) stond rond. Hij vroeg hen: 'Waarom ben je hier al staan de hele dag niets doen (de Arabieren hadden geen religies door profeten, alleen polytheïsme-heidendom)?' 7. "'Omdat niemand ons heeft gehuurd (Arabieren waren zo veracht, dat zelfs Byzantium of Persia niet wilde veroveren en hen te bekeren),' antwoordden ze." Hij zei tegen hen: 'U kunt ook gaan werken in mijn wijngaard.' 8. "Toen de avond viel, de eigenaar van de wijngaard zeide tot zijn voorman, 'Call de arbeiders en betaal hun het loon (wat ze verdienen), beginnend met de laatste die ingehuurd (moslims) en over te gaan tot de eerste (joden)." 9. "De arbeiders (moslims) die gehuurd waren het elfde uur (500-700 AC) kwam en kregen ieder een denarie. 10. Dus toen deze kwam, die het eerst werden ingehuurd (Joden), ze verwachten meer te ontvangen. Maar elk van ze kreeg ook een penning. 11. Als ze het heeft ontvangen, begonnen ze te mopperen tegen de grondeigenaar (God). 12. 'Deze mannen, die waren ingehuurd laatste (moslims) werkte slechts een uur,' zeiden ze, 'en je hebt gemaakt ze ons gelijk, die gedragen hebben de last van de werkzaamheden en de hitte van de dag (vervolgingen, slavernij, beroepen). ' 13. "Maar hij antwoordde een van hen: 'Vriend, ik ben niet oneerlijk voor jou. Heb je niet eens te werken voor een penning? 14. Neem je betalen en gaan. Ik wil de man die werd ingehuurd laatste geven dezelfde als ik je gaf. 15. Moet ik niet het recht om te doen wat ik wil met mijn eigen geld? Of ben jij jaloers omdat ik goed ben (je God wil houden voor je land alleen, zoals een "uitverkoren volk") ? ' 16. "Dus de laatste (moslims) zullen de eersten zijn, en de eerste (Joden) zal de laatste zijn." [Profeet Mohammed, vrede zij met hem, zei dat zelfs al was hij laatst van de profeten, en de moslims zijn de laatste van de gelovigen, zullen ze eerst naar het paradijs gaan, "de laatste zal zijn eerste"] >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> 002.062 (Vertaling door) Yusufali: Zij die geloven (in de Koran), en degenen die de Joden (geschriften), en de christenen en de Sabiërs, - een ieder die gelooft in Allah en de Laatste Dag, en goede werken doen, zullen hun beloning bij hun Heer; over hen zal geen vrees komen, noch zullen zij treuren. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- - 1 "jaar" = ca. 600 jaar, van Abraham / Jacob 1800/1700 (en dus later joden) zich tot de Islam 632 AC = 2400 jaar / 4 "jaar" = 600 jaar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> Luke.13: 6. Toen vertelde hij deze gelijkenis: "Een meester (God) had een vijgenboom (symbool van Israël in de Bijbel), geplant in zijn wijngaard (aarde), en hij ging op zoek naar fruit (resultaten) op, maar heeft geen enkele 7.. Dus zei hij tegen de man (Jezus), die zorgde voor de wijngaard (het jodendom "enige ware godsdienst" / minst corrupte religie in de wereld in tijden van Jezus), "Voor drie (3 * 600 = 1800) jaar Ik ben al komt naar voor groenten kijken op deze vijgenboom en vond geen. Hak hem om! Waarom zou het gebruik van de bodem (waarom niet beter godsdienst doen)? ' 8. "'Meneer,' antwoordde de man, 'met rust laten voor een (1 * 600) meer jaar (s), en ik zal graven eromheen en bemesten het (merk ter wereld klaar voor de Islam, ook in het Midden-Oosten," rond "Israël als in [christelijke]-Arabië / Egypte / Syrië). 9. Als het vrucht draagt volgend jaar (in 600 jaar), fijn! Zo niet, dan snijden ze naar beneden (het Jodendom en dus ook de sekte / tak christendom, van de weg van de Islam, na dat "jaar", 600 jaar, ging nadat Jezus tot de dood van Mohammed, vrede zij met hem, bijna precies dat 600 jaar later in 632AC). " " >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> MIJN berekeningen in Matt.20 :1-16 Er is geen melding gemaakt, indien de werknemers kwam in welk deel van elk "uur" ("Ongeveer") 11 = 400-600 AC, de Islam 570-632AC (naar het begin van de 12e) 10e = 200-400 AC 9e = 1 AC-200 AC (Christendom 32 AC ->) 8e = 200 BC-1 AD zevende = 400 BC-200 BC 6e = 600 BC-400 BC (Messias profeteerde) 5e = 800 BC-600 BC 4e = 1000 BC-800 BC 3e = 1200-1000 BC (Sabiërs / Zarathustrians) 2de = 1400 BC-1200 BC 1e = 1600 BC-1400 BC (Early Joden) "0-hour" = 1800 BC-1600 BC. ("Vroeg in de morgen ging hij", eigenlijk niet INSIDE eerste uur, was de joodse religie vrijwel alleen geboren nadat Jakob, enz. in 1600 BC-1400 BC) Nou, naast mogelijke corruptie in de Bijbel, Jezus niet naar wiskunde in het onderwijs de praktijk. Het was niet zijn expertise en hij was maar een mens, maar id niet toch dimish zijn rol als een profeet in. Dit is geen wiskunde-examen, maar voor mensen om een idee te begrijpen. En misschien is hij dat gewoon een mens, die maakt fouten en is enigszins beperkte kennis, is reden ook waarom er tenminste "error-marginale" (- binnen 200 jaar) in plaats van parallel aan zichzelf en het christendom. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> Mijn berekeningen In Lucas 13:6-9 Misschien Israël als een officieel staatsbezoek (ook al een deel van Rome en dus niet staat) was "gekapt" 70 AC, maar de joodse religie en de sekte het christendom niet "verlopen" als een (rechts) religies voordat de Islam kwam 600 jaar na Jezus ( jesus 32 AC - Mohammed 632 AC) vanaf het punt van de Islam. Israël zelf als een staat hebben geen belang voor God zonder zijn religie, doe je het ermee eens dat christenen uit Bijbel? Israël (dat "boom") is niet langer onderworpen na de kappen (in 600 AC), maar de grond er omheen. "Ground omheen" staat symbool voor geestelijke, geologische, historische en religieuze band tussen semitistic Islamitische en joodse religies. Maar voordat het (vóór de Islam, die laatste 600 jaar, die werden gegeven extra-tijd) Joods-boom heeft kans om vruchten "volgend jaar" groeien. Uiteraard het niet zo doen als God schiep de Islam. Al die bomen die tijdens dat "jaar" (600 jaar) was de vorm van christendom die joodse profeet aanbeden als een god. Van Joodse visie die zijn niet goed vruchten. Kan gezegd worden dat na "Boom van het Jodendom werd gekapt", aldus Jezus, hij werd slechts een profeet van de moslims, en dus nu is hij (met de Bijbel) is een soort van "mol / spion" van de Islam in gebieden waar de Islam is niet te verspreid worden zo veel (zoals in India of China bijvoorbeeld). Al deze gebieden zijn onder "verborgen" macht van de Islam door Jezus nu (er is in hadiths profetie van Mohammed, worden zij met hem, dat hij de macht van de Islam die zich uitstrekt van west naar oost in de toekomst zag).
 8. (These two "hidden prophecy" are connected to Luke.5:36-39, why new religion is necessary instead of change of old religions.) 1 "hour" = approx. 200 hundred years, from Abraham/Jacob 1800-1700 BC (and so Jewish-religion 1600 BC->) to Islam 632 AC = 2400 years / 12 hours = 200 years Matt.20:1. "For the kingdom of heaven is like a landowner (God) who went (send prophets) out early in the morning (before "first hour" of 12 hours of day in Jewish calendar, so Abraham/Jacob 1800-1700 BC and Jews as a religion after them in "first hour" 1600-1400 BC) to hire men (believers) to work (for His glory) in his vineyard (Earth). 2. He agreed to pay them a denarius (paradise) for the day (world history) and sent them into his vineyard. 3. "About the third hour (1300/1200-1100 BC Sabians/Zarathustrians, even in Bible there is two "Sabians" in opposite directions, another possibly in South-Iraq) he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing (Judaism had not spread much outside their own Jewish nation). 4.He told them, 'You also (besides Judaism) go and work in my vineyard, and I will pay you whatever is right.' 5. So they went. "He went out again about the sixth hour (600 BC beginning of prophesies about Messiah) and the ninth hour (around 1 AC Jesus were born) and did the same thing (created Christians and Christianity, notice simple description as Jesus is speaking about religion most connected to himself). 6. ABOUT (not exactly 400-600 AC) the eleventh hour (Prophet Mohammed, peace be upon him: 570-632 AC) he went out (send prophet) and found still others (Arabs) standing around. He asked them, 'Why have you been standing here all day long doing nothing (Arabs had not had religions through prophets, only polytheism-paganism)?' 7. " 'Because no one has hired us (Arabs were so despised that even Byzantium or Persia did not want to conquer and convert them),' they answered."He said to them, 'You also go and work in my vineyard.' 8. "When evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, 'Call the workers and pay them their wages (what they deserve), beginning with the last ones hired (Muslims) and going on to the first (Jews).' 9. "The workers (Muslims) who were hired about the eleventh hour (500-700 AC) came and each received a denarius. 10. So when those came who were hired first (Jews), they expected to receive more. But each one of them also received a denarius. 11. When they received it, they began to grumble against the landowner (God). 12. 'These men who were hired last (Muslims) worked only one hour,' they said, 'and you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day (persecutions, slavery, occupations).' 13. "But he answered one of them, 'Friend, I am not being unfair to you. Didn't you agree to work for a denarius? 14. Take your pay and go. I want to give the man who was hired last the same as I gave you. 15. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous (you want to keep God for your nation only, as a "chosen people")?' 16. "So the last (Muslims) will be first, and the first (Jews) will be last." [Prophet Mohammed, peace be upon him, said that even though he was last of prophets, and Muslims are last of believers, they will be first to enter paradise, "last will be first"] >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 002.062 (Translation by) YUSUFALI: Those who believe (in the Qur'an), and those who follow the Jewish (scriptures), and the Christians and the Sabians,- any who believe in Allah and the Last Day, and work righteousness, shall have their reward with their Lord; on them shall be no fear, nor shall they grieve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 "year" = approx. 600 years, from Abraham / Jacob 1800/1700 (and so later Jews) to Islam 632 AC = 2400 years / 4 "year" = 600 years >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Luke.13:6. Then he told this parable: "A master (God) had a fig tree (symbol of israel in Bible), planted in his vineyard (Earth), and he went to look for fruit (results) on it, but did not find any. 7. So he said to the man (Jesus) who took care of the vineyard (Judaism "only true religion"/least corrupted religion in the world in times of Jesus), 'For three (3*600 = 1800) years now I've been coming to look for fruit on this fig tree and haven't found any. Cut it down! Why should it use up the soil (why not to do better religion)?' 8. " 'Sir,' the man replied, 'leave it alone for one (1*600) more year(s), and I'll dig around it and fertilize it (make world ready for Islam, also in Middle-East, "around" israel as in [Christian] Arabia/Egypt/Syria). 9. If it bears fruit next year (in 600 years), fine! If not, then cut it down (Judaism and so also its sect/branch Christianity, from way of Islam, after that “yearâ€, 600 years, passed after Jesus to death of Mohammed, pbuh, almost excactly 600 years later in 632AC).' " >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> MY CALCULATIONS IN Matt.20:1-16 There is no mentioning if workers came in what part of each "hour" ("about") 11th = 400-600 AC, Islam 570-632AC (to beginning of 12th) 10th = 200-400 AC 9th = 1 AC-200 AC (Christianity 32 AC ->) 8th = 200 BC- 1 AD 7th = 400 BC-200 BC 6th = 600 BC-400 BC (Messiah prophesied) 5th = 800 BC-600 BC 4th = 1000 BC- 800 BC 3th = 1200-1000 BC (Sabians / Zarathustrians) 2nd = 1400 BC-1200 BC 1st = 1600 BC-1400 BC (Early Jews) "0-hour" = 1800 BC-1600 BC. ("Early in the morning he went", not actually INSIDE first hour, Jewish religion was practically born only after Jacob etc. in 1600 BC-1400 BC) Well, besides possible corruption in the Bible, Jesus did not go to practice math in schools. It was not his expertise and he was only HUMAN, but id does not dimish his role as a PROPHET in anyway. This is not math-exam, but for people to understand some idea. And maybe he being just a human, who makes errors and has somewhat limited knowledge, is reason also to why there is least "error-marginale" (+ - inside 200 years) in places of parallel connected to himself and Christianity. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> MY CALCULATIONS IN Luke 13:6-9 Maybe israel AS AN OFFICIAL STATE (eventhough part of Rome and so not state) was "cut down" 70 AC, but Jewish religion and its sect Christianity did not "expire" as a (right) religions before Islam came 600 years after Jesus (Jesus 32 AC - Mohammed 632 AC) from point of Islam. israel itself as a state have no importance for God without its religion, do you Christians agree that from Bible? israel (that "tree") is not subject anymore after its cutting down (in 600 AC), but ground around it. "Ground around it" is symbol for spiritual, geological, historical and religious connection between semitistic Islamic and Jewish religions. But before it (before Islam, those last 600 years that were given extra-time) Jewish-tree has opportunity to grow fruits "next year". Obviously it did not do so as God created Islam. All that tree produced during that "year" (600 years) was form of Christianity that worshipped Jewish prophet as a god. From Jewish view those are not good fruits. Could be said that after "Tree of Judaism was cut down" according to Jesus, he became only a prophet of Muslims, and so now he (with Bible) is kind of "mole/spy" of Islam in areas where Islam was not to be spread so much (as in India or China for example). All those areas are under "hidden" power of Islam through Jesus now (there is in hadiths prophecy of Mohammed, be be upon him, that he saw power of Islam stretching from west to east in the future).
 9. Många europeiska länder antingen förtrycka eller dont care tillräckligt om sina Islamiska minoriteten. Enda sättet att få förändring är det att cirka 40 000-300 000 muslimer (beroende på storlek destinationen land) från varje Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien flytta till mindre länder som Luxembourgh (språk franska och tyska), Liechenstain (tyska ), Andorra (katalanska / spanska), San Marino (italienska) och även till Monaco (franska), tills muslimerna blir majoritet där ... Invandring ska inte utgöra något problem, eftersom alla officiella EU-medborgare skall kunna flytta vidare till dessa länder. Världen skulle påverkas av vetskapen att det finns muslimska länder i mitten av Europa. Skriv din åsikt här, bra eller dålig idé?
 10. Veel Europese landen, hetzij onderdrukken of dont care genoeg over zijn Islamitische minderheid. Enige manier om verandering te krijgen is er dat ongeveer 40 000-300 000 moslims (afhankelijk van de grootte van de bestemming-land) van elke Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië te verplaatsen naar kleinere landen als Luxembourgh (talen Frans en Duits), Liechenstain (Duits ), Andorra (Catalaans / Spaans), San Marino (Italiaanse) en zelfs naar Monaco (Frans), totdat de moslims geworden meerderheid daar ... Immigratie moet geen probleem zijn, als alle officiële Europese burgers moeten kunnen verhuizen naar die landen. Wereld zou worden beïnvloed van kennis dat er een moslim-meerderheid landen is in het midden van Europa. Schrijf hier uw mening, goed of slecht idee?
 11. ÇáÚÃíà ãä ÇáÈáÃÇä ÇáÃæÑæÈíÉ ÅãÇ ÞåÑÇ Ãæ ÑÚÇíÉ áÇ íßÃí Úä ÇáÃÞáíÉ ÇáÅÓáÇãíÉ. ÇáØÑíÞÉ ÇáæÃíÃÉ ááÃÕæá ÊÛííÑ åäÇß åæ Ãä ÈÚÖ ÇáãÓáãíä 40 000-300 000 (ÇÚÊãÇÃÇ Úáì ÃÌã Èáà ÇáãÞÕÃ) ãä ßá ãä ÃáãÇäíÇ æÃÑäÓÇ æÇÓÈÇäíÇ æÇíØÇáíÇ ÇäÊÞÇá Åáì ÇáÈáÃÇä ÇáÕÛíÑÉ ãËá Luxembourgh (ÇááÛÇÊ ÇáÃÑäÓíÉ æÇáÃáãÇäíÉ) ¡ Liechenstain (ÃáãÇäí ) ¡ æÃäÃæÑÇ (ÇáßÇÊÇáæäíÉ æÇáÅÓÈÇäíÉ) ¡ æÓÇä ãÇÑíäæ (ÅíØÇáíÇ) ¡ æÃÊì áãæäÇßæ (ÇáÃÑäÓíÉ) ¡ ÃÊì ÃÕÈÃÊ ÛÇáÈíÉ ÇáãÓáãíä åäÇß... æíäÈÛí Ãä ÇáåÌÑÉ áä Êßæä ãÔßáÉ ¡ æÌãíÚ ÇáãæÇØäíä ÇáãÓÄæá ÇáÇæÑæÈí íäÈÛí Ãä Êßæä ÞÇÃÑÉ Úáì ÇáÇäÊÞÇá Åáì Êáß ÇáÈáÃÇä. ßãÇ ÓíÊÃËÑ ÇáÚÇáã ãä ãÚÑÃÉ Ãä åäÇß ÇáÈáÃÇä ÃÇÊ ÇáÃÛáÈíÉ ÇáãÓáãÉ Ãí ÇáÔÑÞ ãä ÃæÑæÈÇ. ÃßÊÈ ÑÃíß åäÇ ¡ Ãᥐ ÌíÃÉ Ãæ ÓíÆÉ¿
 12. De nombreux pays européens, soit opprimer ou ne m'inquiète pas assez sur sa minorité musulmane. La seule façon d'obtenir le changement, c'est que certains musulmans 40 000 à 300 000 (selon la taille de la destination de pays) de chaque Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie se déplacer pour les petits pays comme Luxembourgh (langues française et allemande), Liechenstain (en allemand ), Andorre (catalan / espagnol), Saint-Marin (Italie) et même à Monaco (en français), jusqu'à ce que les musulmans deviennent majoritaires ... Immigration ne devrait pas être un problème, comme tous les citoyens européens officiels devraient être en mesure de se déplacer dans ces pays. Mondiale serait touchée de la connaissance qu'il ya des pays à majorité musulmane au milieu de l'Europe. Donnez votre opinion ici, bonne ou mauvaise idée?
 13. Viele europäische Länder entweder zu unterdrücken oder dont care genug über die Islamische Minderheit. Einzige Weg, um dorthin zu gelangen ändern ist, dass etwa 40 000 bis 300 000 Muslime (je nach Größe des Ziel-Land) von jeder in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien zu bewegen, um kleinere Länder wie Luxembourgh (Sprachen Französisch und Deutsch), Liechenstain (Deutsche ), werden Andorra (Katalanisch / Spanisch), San Marino (italienisch) und sogar bis nach Monaco (Französisch), bis die Muslime Mehrheit gibt ... Einwanderung sollte kein Problem sein, da alle offiziellen EU-Bürger sollten die Möglichkeit haben in diesen Ländern zu verschieben. Welt würde von Wissen beeinflusst werden, dass es Ländern mit muslimischer Mehrheit in der Mitte Europas. Schreiben Sie Ihre Meinung hier, gut oder schlechte Idee?
 14. Muchos países europeos ya sea oprimir o no cuida lo suficiente acerca de la minoría islámica. La única forma de conseguir el cambio no es que algunos musulmanes 40 000-300 000 (dependiendo del tamaño del destino-país) de cada uno de Alemania, Francia, España e Italia se mueven a los países más pequeños como Luxembourgh (idiomas francés y alemán), Liechenstain (alemán ), Andorra (catalán / español), San Marino (en cursiva) e incluso a Mónaco (Francia), hasta que los musulmanes a ser mayoría no ... La inmigración no debería ser problema, ya que todos los ciudadanos europeos oficiales debe ser capaz de moverse en esos países. Mundo se verían afectados a partir del conocimiento de que hay países de mayoría musulmana en el centro de Europa. Escriba su opinión aquí, buena o mala idea?
 15. Many European countries either oppress or dont care enough about its Islamic minority. Only way to get change there is that some 40 000-300 000 Muslims (depending on size of the destination-country) from each Germany, France, Spain and Italy move to smaller countries like Luxembourgh (languages French and German), Liechenstain (German), Andorra (Catalan/Spanish), San Marino (Italic) and even to Monaco (French), until Muslims become majority there... Immigration should not be problem, as all official European citizens should be able to move into those countries. World would be impacted from knowledge that there is Muslim-majority countries in middle of Europe. Write your opinion here, good or bad idea?
×